Komenda Miejska Policji w Przemyślu

Biuletyn Informacji Publicznej

Dziś jest: 24.05.2024, serwis aktualizowany: 08.04.2024 o godzinie: 12:45

Menu przedmiotowe

Strona główna

WITAMY NA STRONIE PODMIOTOWEJ
KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI W PRZEMYŚLU
W BIULETYNIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Komenda Miejska Policji
w Przemyślu
37-700 Przemyśl
ul. Bohaterów Getta 1

 

 

 

Serwis internetowy KMP Przemyśl:
przemysl.policja.gov.pl


tel. dyżurny KMP: 47 823 33 10 lub 47 823 33 11
fax: 47 823 33 19
email: kmp.przemysl@rz.policja.gov.pl

 

Sekretariat Komendanta Miejskiego Policji

tel.  47 823 33 05

fax: 47 823 32 12

 

Jednoosobowe Stanowisko do Spraw Prasowo - Informacyjnych

tel.  47 823 33 08

 

Komisariat Policji w Dubiecku

37-750 Dubiecko, ul.Rynek 1

tel. 47 823 30 00

 

Komisariat Policji w Medyce

37-732 Medyka 236

tel. 47 823 30 12

 

Komisariat Policji w Żurawicy

37-713 Żurawica,  ul. Marcina Króla 3

tel. 47 823 30 20

 

Posterunek Policji w Birczy

37-740 Bircza,  ul.Jana Pawła II 4

tel. 47 823 30 40

 

Posterunek Policji w Orłach

37-716 Orły, ul. Handlowa 2

tel. 47 823 30 50

 

I Rewir Dzielnicowych KMP

tel. 47 823 33 45

 

II Rewir Dzielnicowych KMP

tel. 47 823 33 46

 

Godziny przyjęć Komendanta Miejskiego Policji w Przemyślu w sprawie skarg i wniosków:

Komendant Miejski Policji w Przemyślu

ul. Bohaterów Getta 1

37 – 700 Przemyśl

we wtorki w godz. 14.00 – 16.00

tel. 47 823 33 05

Skargi i wnioski mogą być składane pocztą elektroniczną na adres: kmp.przemysl@rz.policja.gov.pl

Warunkiem otrzymania odpowiedzi na skargę przesłaną drogą elektroniczną jest wskazanie adresu do korespondencji pocztowej (listownej).

 
 

 

 

do góry